You may think you are a dragon but you’re a lizard to me.

You may think you are a dragon but you’re a lizard to me.

Annoys and annoys me.
You’re presence is toxic.
The way you extend out your tongue
Exudes with fumes
And I fuel it until I become fire

Fire fuels me as I fuel the fire
I now am the fire.
Don’t crossover.
I will burn you.
And you will burn.
To the ground with grit;
To pieces. To ashes.
To particles of fuck
Like the fuck you are.

I like the sound of your caffeinated brain

I like the sound of your caffeinated brain

I like the sound of your caffeinated brain
I like the way the train
Of your thought sail through
Oceans

or horizons, if you will.
After all, you are a pilot,
you, flyer, you man with wings, you

The role of the engineer. The role of the technician.
But they all seem French to me.
Sounds amazing but you never understand.
Tempting even when you’re under a spell
sealed with a wondrous kiss.
Wake up, love and realize
You are not prepared for this, this, this

My love, this–
is how you speak when you had coffee, this–
is how you speak when you sing to me, this–
is how you speak when you lie to me, this–
is how you speak when you breathe and eat me, like–

The role of the engineer. The role of the technician.
But they all seem alien to me.
Sounds familiar but I always get lost
Amazing even you step on slippery slopes
sliding to a downward spiral.
Wake up, love and realize
You are not prepared for this, this, this

My love, this–
is how you tell me you love me, this–
is how you tell me I will be fine, this–
is how you tell me (fuck) we will be fine, this–
is how you tell me you promise, this–

I like the sound of your caffeinated brain
I like the way the train
Of your thought sail through
Oceans

or lies, if you will.
After all, you are a pilot,
you, lover(liar), you man with wings, you

Pahinga

Pahinga

Ang kapahingahan ay hindi lamang nararapat
para sa mga taong pagod.
Ito’y para sa mga taong nangangailangan
ng yakap. Mga uhaw sa haplos ng buhay
na hangin na waring nag-uudyok ng hangaring
ipadama ang halina.

Halika, wika pa niya.

Ipapaalala ko na may kanlungan ka.
Ipapaalala ko na yayakapin kita;
Kahit pa sa higpit ng pagkakabigkis
Ng aking mga bisig
Salitang mula sa bibig
Madama ang pag-ibig
Sa paghilig
Sa pagsibol
Ng dati’y nabubulok
Nagmumukmok

Animo’y kay tagal naghihintay sa sikat
ng araw; nakadungaw sa kalawakan
Pero hindi mo masilayan ng buo
Bitin, araw-araw, bitin
Kahit anupang awitin
Hindi maatim magreklamo
Magsumamo na sana tuluyan nang sumikat
Ang liwanag na taon na ang binibilang
Kung mag-inarte ay dinaig akong
Dumadaing sa pagkakataong

Sandali lang naman
Makapagpahinga naman
Teka ako naman
Baka sakali naman
Kung pwede naman
Dahil pwede naman
Ano ba naman
Itong buhay na hindi naman nananadya
Hindi naman nagsasawang
Biguin ako
Dahil sandali lang naman
Makapagpahinga naman
Teka ako naman
Baka sakali naman
Kung pwede naman
Dahil pwede naman

Ang kapahingahan ay hindi lamang nararapat
para sa mga taong pagod.
Ito’y para sa mga taong nangangailangan
ng sandali. Mga uhaw sa ngiti ng buhay
na pag-asang nag-uudyok ng hangaring
ipadama ang halina.

Halika, wika pa niya.

Ipapaalala ko na may kanlungan ka.
Ipapaalala ko na yayakapin kita;
Kahit pa sa higpit ng pagkakabigkis
Ng aking mga bisig
Salitang mula sa bibig
Madama ang pag-ibig
Sa sandaling paghilig

Before August

Before August

The age of majority comes a ringin’
Messages; reminders that I’m not always
Always a kid dreaming, reeling the fantasies
I conjured at night in a safe haven

in my head.
There’s a room full of sparkles
and hope and fear, evolving.
They run and jump turning, around the
seemingly vast space of possibilities
cramped

Every night.
I watched them live and die and be
Born in a time where a journey like no other
Dawns before my very eyes.
And it’s painful to watch all the sparkles change.

They once have had wings
And eyes
And love
And poetry
And minds that uses its faculties
As creative and as chimerical as possible.
“Where have they gone?” I asked.
I questioned myself in a dream.

Now it’s the eve of July 31st.
I woke up this morning hearing a quiet response.
“They did exactly what they had to do,” it said.
“With or without your knowing,” it whispered.

“They grew up.”
I asked, “Like I did?”
“Not just yet.”
I’m left not feeling my face,
Not having a clue what to do next.
Until it said,

“They’re waiting for you.”

The planes over my head.

The planes over my head.

The sound; the engines cry
Your voice so loud
The sound ran dry
But love, every moment fed
Behold the planes over my head

Where rain like tears fall
Familiar, the sight, the wall
And behold time, love; Sped
All the planes over my head

The clouds come forlorn
The echoes of when you were born
Come, love, with me in bed.
Away the planes over my head

Away the misery spell
Tonight my love
I lay wishing you well
Spirit and soul, together, fled
Behold the planes over my head

High on the mountains
My body stand hence
Love I finish the verse instead
Watching the planes over my head

Steps, move; one by one
Four moons while I am gone
I’ll come home, love
Come to your head
Like the planes over my head

Flickering lights

Flickering lights

Flickering lights
mistake me for being
in love with the likes
of him
who passed by.

He who passed by is
a glorious face
I see
in my dreams.

He who passed by?
He who ignited
millions of universes
in my mind
remain blurry

in my dreams.
A seemingly familiar
face not-so-clear
in my head.

He is an occasion.
But he, my love –He.

Flickering lights
should deem me
in love with the likes
of him
who can fly.

My heart is in the sky.
He flies with wings
of metal and of blood;
flown from the heart
that beats for mine.

 

Piliin mo siya, bes.

Piliin mo siya, bes.

Piliin mo siya, bes.
Piliin mo siya dahil alam mo na.

Ang bawat dahilan ng ngiti niya.
Ang sukat ng mga luha niya.
Ang lalim ng kanyang isip.
Piliin mo siya.

Sisirin mo ulit ang dagat ng kanyang isipan.
Suyurin mo ang bawat hangganan.
Doon muli sa inyong tagpuan;
Kayo’y magkaroon ng kasunduan.
Bes, piliin mo siya.

Nang hindi ka na mahirapan,
Sumugal sa bagong kanlungan.
Tumungo sa dayuhang lunan.
Sa ibang puso manahan.

Hindi kita ipinagtatabuyan.
Isa kang alay.
Upang matubos ang lahat.
Ng pait. Ng takot. Ng sigwa
Ng dilim. Ng ligaya. Ng ngiti.
Ng pag-asa.
Piliin mo siya, bes.

Isa kang buntung-hininga.
Sa gitna ng pagsikip ng dibdib
Tubig na kay tagal ‘pinag-igib.
At ngayon husto na
Ang kapahingahan ng aking bisig
Na kahit hindi pag-ibig

Ika’y aking nadinig.
Ika’y aking nadama.
Sa taghoy ng alinlangan
Dumating ka
Pero sapat na.
Piliin mo siya, bes.

Sapat nang matikman
Ang hindi akin
Marahil iyong napansin
Tangan ng iyong “mahal kita”
Ay sa kanya pa rin nakabaling.