Pahinga

Pahinga

Ang kapahingahan ay hindi lamang nararapat
para sa mga taong pagod.
Ito’y para sa mga taong nangangailangan
ng yakap. Mga uhaw sa haplos ng buhay
na hangin na waring nag-uudyok ng hangaring
ipadama ang halina.

Halika, wika pa niya.

Ipapaalala ko na may kanlungan ka.
Ipapaalala ko na yayakapin kita;
Kahit pa sa higpit ng pagkakabigkis
Ng aking mga bisig
Salitang mula sa bibig
Madama ang pag-ibig
Sa paghilig
Sa pagsibol
Ng dati’y nabubulok
Nagmumukmok

Animo’y kay tagal naghihintay sa sikat
ng araw; nakadungaw sa kalawakan
Pero hindi mo masilayan ng buo
Bitin, araw-araw, bitin
Kahit anupang awitin
Hindi maatim magreklamo
Magsumamo na sana tuluyan nang sumikat
Ang liwanag na taon na ang binibilang
Kung mag-inarte ay dinaig akong
Dumadaing sa pagkakataong

Sandali lang naman
Makapagpahinga naman
Teka ako naman
Baka sakali naman
Kung pwede naman
Dahil pwede naman
Ano ba naman
Itong buhay na hindi naman nananadya
Hindi naman nagsasawang
Biguin ako
Dahil sandali lang naman
Makapagpahinga naman
Teka ako naman
Baka sakali naman
Kung pwede naman
Dahil pwede naman

Ang kapahingahan ay hindi lamang nararapat
para sa mga taong pagod.
Ito’y para sa mga taong nangangailangan
ng sandali. Mga uhaw sa ngiti ng buhay
na pag-asang nag-uudyok ng hangaring
ipadama ang halina.

Halika, wika pa niya.

Ipapaalala ko na may kanlungan ka.
Ipapaalala ko na yayakapin kita;
Kahit pa sa higpit ng pagkakabigkis
Ng aking mga bisig
Salitang mula sa bibig
Madama ang pag-ibig
Sa sandaling paghilig

Advertisements