Naninikluhod na ako

Naninikluhod na ako

Paano na ako kung kainin
ako ng takot at lungkot na
wala nang ginawa kundi
gambalain ako sa bawat
oras na tahimik ang lahat
at walang kibo ang paligid.
Kailan ba ako lulubayan ng
mga alaalang mapusiyaw at
madilim? Saan na lang ako
aabutin kung ako’y hindi
tantanan ng mga multong
‘di mapigil ang pag-ungol
sa aking kapahingahan?
Kailan kaya ako titigil ng
kakakuwestyon sa galaw
ng tadhana? Kailan ko ba
matututunang tanggapin
nang maluwalhati ang mga
bangungot ng araw-araw?
Paano na lang ako kung
hindi ko ito magawa? Paano
ako na nagsusumamong
lumaya sa tanikala ng
masaklap na kahapon na
ngayo’y hindi man buhay
ay nananakmal pa rin.

Anino ka lang naman,
Pero bakit kita iniiyakan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s