Marahil

Marahil

Marahil tayo ang nakatakda
na tayong dal’wa ay tunay
na iisa. Binuklod sa langit pa
lamang hanggang isinilang.
Hanggang sa nabuhay at lumaki;
Nagtagpo, lumago at umibig.
Marahil ngalan natin ang
nakaukit sa kalalim-laliman
ng puso ng isa’t isa; Marahil
ri’y hindi talaga tayo; Di tulad
ng aking inakala; At ako’y
umasa na marahil tayo nga
kahit hindi naman talaga.
Sa buong pag-aakala; matagal
na pala akong nag-aaklas
laban sa katotohanan;
Matagal ko na palang kinakalaban
ang dikta ng tadhana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s